byHamza donerer hele overskuddet til Gaza


Oslo, 29. oktober 2023

I kjølvannet av den pågående humanitære situasjonen i Gaza har byHamza tatt en hjertelig beslutning om å donere hele overskuddet til Gaza, med spesiell oppmerksomhet rettet mot de mest sårbare i denne krisen - barna.

Gjennom salget av vesker med vakre arabiske fraser ønsker byHamza å bidra til både å støtte det vakre arabiske språket og å gi nødvendig støtte til mennesker i Gaza. Hver tote bag som kjøpes, blir en symbolsk bro mellom kulturer, samtidig som den gir nødvendig hjelp til en region som opplever akutt behov.

"byHamza er mitt hjerteprosjekt, skapt for å spre kunnskap om det vakre arabiske språket og den rike kulturen som jeg, og mange andre, har vokst opp med," sier prosjektets grunnlegger, Aliaa Noelle Hamza.

Den første donasjonen ble gjennomført 28.10.2023, med en sum på 7 000 kroner som er overført til Islamic Relief Norge. Den andre donasjonen fra byHamza ble gjort 05.11.2023. Organisasjonen har jobbet med den langvarige humanitære krisen i Palestina siden 1993 og har etablert et pålitelig nettverk og ekspertise i å levere nødhjelp.

I en kommentar fra Saleha Khan i Islamic Relief Norge utdypes situasjonen i Gaza og hvordan midlene blir brukt. Det er en pågående humanitær nødsituasjon, med store behov for mat, medisiner, drivstoff og andre livsnødvendigheter. Situasjonen er spesielt prekær for barn og sårbare grupper.

Islamic Relief Norge har jobbet med den langvarige humanitære krisen i Palestina siden 1993 og har etablert et pålitelig nettverk og ekspertise i å levere nødhjelp.

– Hvor lenge har Islamic Relief jobbet i Gaza? Hvor mange ansatte har dere der?

Islamic Relief har jobbet i Palestina siden 1997. I fjor hjalp vårt arbeid i Gaza nesten 1 million mennesker. Vi har et kontor med 17 ansatte i Gaza – alle palestinere som bor i Gaza. Mye av vårt arbeid og bistand skjer i koordinering med lokale humanitære partnerorganisasjoner.

– Er Gaza-grensene åpne for humanitær hjelp? Hvordan leverer Islamic Relief hjelp til Gaza?

Israel har annonsert en "total beleiring" av Gaza, som hindrer mat, medisiner, drivstoff eller andre viktige forsyninger fra å komme inn. Islamic Relief, som jobber med lokale partnerorganisasjoner, distribuerer forsyninger som er tilgjengelige i Gaza – enten fra de begrensede lagrene som fortsatt er tilgjengelige på markedene eller beredskapslager som vi hadde satt på plass gjennom vår katastrofeberedskapsplan. Det er noen lastebiler med hjelpemidler som har blitt tillatt å komme inn i Gaza gjennom Rafah-krysset med Egypt – men dette er en svært begrenset mengde og på langt nær nok til å dekke de enorme behovene. Vi fortsetter å oppfordre til en slutt på beleiringen for å tillate at mer bistand kan leveres trygt til Gaza.

Aliaa og byHamza har forpliktet seg til å fortsette å støtte og donere overskuddet til Gaza i denne vanskelige tiden så lenge det er bærekraftig. Imidlertid vil de fra nyåret bestille nye vesker og kun donere 10% av inntektene for å sikre bærekraftigheten for Hamza. Detaljer om ukentlige donasjoner og hvordan midlene brukes, vil bli delt på byHamza sin nettside og sosiale medieplattformer.

"Insha'Allah, må det snart bli fred," avslutter Aliaa, og uttrykker sitt sterke ønske om at situasjonen i Gaza vil forbedre seg i nærmeste fremtid.